Podmenu:Sdružení na podporu kláštera

Sdružení na podporu kláštera

Sdružení na podporu cisterciáckého kláštera Vyšší Brod

Založení, členové, představenstvo

Obecně prospěšné „Sdružení na podporu cisterciáckého kláštera Vyšší Brod“ založily význačné rakouské podnikatelské subjekty a soukromé osoby v roce 2002 na popud hejtmana Horního Rakouska Dr. Josefa Pühringera.

Sdružení má 45 členů (stav k srpnu 2014), z toho 18 podnikatelských subjektů, 3 církevními instituce a 24 fyzických osob. 35 členů je z Rakouska, 5 z České republiky, 3 z Německa a po 1 členovi z Kanady a Brazílie.

Představenstvo Sdružení sestává z následujících osob:

  • prezident: Peter Ackerlauer, Linec
  • jednatel: Dr. Klaus Zerbs, Puchenau
  • zástupce jednatele: Mag. Wolfgang Lindtner, Lichtenberg
  • pokladník: Dr. Josef Kneidinger, Linec

Aktivity

Od svého založení Sdružení uskutečnilo 22 renovačních projektů s dosavadními výdaji ve výši 503.600,- eur (stav k srpnu 2014). Čtyřmi největšími projekty bylo spolupůsobení na zřízení Návštěvnického centra opatství, založení dlážděných ploch a komunikací na velkém nádvoří kláštera, obnovení mříže konventního hřbitova a nové povrchové úpravě nádvoří opatství.

V současné době probíhají následné projekty (sanace příjezdové cesty na velkém nádvoří kláštera, spolupůsobení na vyznačení prohlídkových tras, spolupůsobení na sanaci Rožmberské brány) nebo se připravují další projektové záměry.

Sdružení vynakládá veškeré finanční prostředky, které mu byly svěřeny, bez jakéhokoliv odečtu na projekty v klášteře. Veškeré provozní náklady nesou podílející se osoby a hradí je z vlastních prostředků.

Kontakty

Verein zur Förderung des Zisterzienserstiftes Hohenfurth

Puchenau bei Linz, Österreich

Tel.: +43 (0)732 22 15 59

Mobil: +43 (0)664 735 761 91

E-mail: verein.stifthohenfurth@a1.net

Centrální registr sdružení: 932537986, www.bmi.gv.at

 


 
© Cisterciácké opatství Vyšší Brod, Klášter 137, 38273 Vyšší Brod, Czech Republic
© Design, redakční systém: Webdesignum 2009 - 2014
//]]>